Disclaimer

Restaurant Nagoya verleent u hierbij toestemming teksten en documenten die door Restaurant Nagoya op het World Wide Web gepubliceerd zijn voor niet-commercieel gebruik te kopiëren, mits elke kopie die u van deze teksten en documenten maakt van het volgende copyright-teken wordt voorzien: “© 2019, Restaurant Nagoya”.

Niets in de door Restaurant Nagoya gepubliceerde teksten en documenten mag worden uitgelegd als verlening van enig recht aan u of anderen.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Deze publicatie wordt u aangeboden zonder enige garantie van welke aard ook. Gebruik daarvan is geheel voor eigen risico. In geen geval kan Restaurant Nagoya, haar personeel en/of met haar verbonden ondernemingen aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het, door Restaurant Nagoya niet te controleren, gebruik van deze publicatie of voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website.